Litteratur om Gästrikland och Hälsingland 
En bibliografi av Anna-Lisa Hillbom

Här kan du söka böcker, artiklar, uppsatser m.m. bland 13 774 titlar gällande litteratur om
 Gästrikland och Hälsingland. För att hitta platsen för den aktuella titeln kan sökning ske
 i LIBRIS web-sök, eller kontakta Gävle stadsbibliotek: www.gavle.se/bibliotek/


Fotografer: Hälsingegårdar / Erik Nordin  Anna-Lisa Hillbom/ Gävle stadsarkiv   Gysinge/ Sandviken Turisms bildarkiv
Anna-Lisa Hillbom
SÖKNING
     
  Valfri sökning
  Sök författare
  Sök titel
  Sök ämnesord
  Sök klassifikation
     
   
   
     
  Hjälp för sökning  
     
Gävle Stadsbibliotek, Länsmuseet Gävleborg, Bibliotek Gävleborg                                                      Admin