Litteratur om Gästrikland och Hälsingland 
En bibliografi av Anna-Lisa Hillbom


Fotografer: Hälsingegårdar / Erik Nordin  Anna-Lisa Hillbom/ Gävle stadsarkiv   Gysinge/ Sandviken Turisms bildarkiv
Anna-Lisa Hillbom
SÖKNING

MÅL: GH och PRL cosecretion förekommer ofta i akromegali och känsligheten av båda hormonerna Nike Air Max 90 att somatostatinanaloger (SA) och dopaminagonister (DA) enbart eller i kombination, diskuteras fortfarande. Denna studie var utformad för att utvärdera in vivo och in vitro känslighet för SA och / eller DA och korrelera svaret i form av hormon förtryck till resultaten av in vivo somatostatin och dopamin receptor scintigrafi och till immunhistokemiska findings.DESIGN och patienter: Scintigrafi använder 111In-DTPA-D-Phe (1) -okt (111In-OCT) och 123I -metoxibensamid (123I-IBZM) utfördes i fyra patienter med akromegali och hög cirkulerande GH, PRL och IGF-I nivåer. Resultaten var korrelerade med svaret på långtidsbehandling med oktreotid (OCT), kinagolid (QN) och / eller kabergolin (CAB), till in vitro hormonet undertryckande av ULT och DA i primära kulturer från hypofystumörer och till immunhistokemiska findings.RESULTS: den första patienten uppvisade stor tumör upptag av 111In-ULT samt 123I-IBZM, den andra högt upptag av endast 111In-ULT medan det tredje visade svag tumörupptag av endast 123I-IBZM, och den fjärde en svag upptag av 111In-oktober I den första och i fjärde patienter ULT eller CAB administreras ensamt inte normalisera hormonnivåer medan den kombinerade behandlingen inducerade cirkulerande GH, IGF-I och PRL normalisering. I den andra patienten oktober administreras ensamt nike Air Max 90 Billigt normaliserade hormonnivåer medan QN minskade endast PRL. I den tredje patienten både ULT och QN, ensamt eller i kombination, misslyckades med att normalisera hormonnivåer. Men i denna patient GH och PRL suppression var signifikant större efter QN än oktober behandling. Efter medicinsk behandling, har samtliga patienter som opererats. Immunohistokemi visade diffus GH och fokal PRL färgning i den första patienten, medan diffus GH och PRL färgning i de återstående tre. In vitro, OCT tryckte signifikant GH sekretion i de fyra primära hypofystumör kulturer, medan PRL sekre signifikant nike Air Max 90 Dam undertryckt endast i den andra och fjärde fall. Dopaminagonister (DA) signifikant undertryckt PRL release i alla kulturer, medan GH sekre signifikant undertryckt i tre av four.CONCLUSIONS: Dessa fyra akromegali, presenterar liknande kliniska fynd och nike Air Max 90 Rea jämförbara perifera hormonnivåer, visade olika mottaglighet för SA och DA. Dessutom under studien in vitro på primärtumörcellkulturer, ULT och DA visade en hämmande aktivitet på GH och PRL-sekre positivt korrelerad med svaret observerats in vivo. Denna bevisning tillsammans med in vivo receptor imaging studie tyder förekomsten av somatostatin och / eller dopamin D2-receptorn heterogenitet i denna klass av hypofystumörer. Den nya potenta DA kan främst anses i den medicinska behandlingen av hyperprolactinemic akromegali, medan SA ensamt eller i kombination med DA vid ineffektiv hormon suppression.

Gävle Stadsbibliotek, Länsmuseet Gävleborg, Bibliotek Gävleborg                                                      Admin